logo-icon-psykolog-karin-abel

Psykolog Karin Abel

Om Karin Abel

Jeg er oprindelig uddannet lærer og været ansat på samme folkeskole i 12 år.

En voksende interesse for bedre at kunne forstå og støtte de elever, der var præget af vanskelige livsvilkår, eller som havde særlige sårbarheder, førte til beslutning om at læse psykologi på Aarhus Universitet.

Psykolog

I 1994 blev jeg cand.psych. (psykolog) fra Aarhus Universitet – herefter er jeg blevet:

Videreuddannelse

Videreuddannelse er en spændende og vedvarende udfordring:

 • Efter- og videreuddannelse indenfor forskellige former for kognitiv terapi, bl.a. ACT (Acceptance, Commitment, Therapy.)
 • Efter- og videreuddannelse indenfor forskellige former for psykoterapeutisk terapi.
 • Treårigt videreuddannelse-forløb i gruppeanalyse, herefter gruppeleder i psykiatrien.
 • Deltagelse i utallige relevante kurser indenfor forskellige psykologfaglige fagområder.
 • Vedvarende supervision.

Ansættelser som psykolog

Siden 1994 har jeg haft ansættelse som psykolog indenfor børne- og ungdomsområder samt voksenområdet og har sideløbende arbejdet som privatpraktiserende psykolog.

1994-1997: Ansættelse i PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning) med fokus på børn i vuggestuer, børnehaver og skoler.

1997-2000: Ansættelse på Langagerskolen, en specialskole for børn og unge med særlige vanskeligheder indenfor ADHD og autismespektret.

2000-2016: Ansættelse indenfor psykiatrien på Aarhus Universitetshospital, hvor jeg har arbejdet med børn og unge med mange forskellige psykiatriske diagnoser og udfordringer bl.a. på Center for Spiseforstyrrelser med unge og voksne med spiseforstyrrelser. 

 

Pårørendearbejde

I alle ansættelsesforhold har jeg været meget engageret i at inddrage pårørende i behandlingsforløbene. På Center for Spiseforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital, har jeg været initiativtager til og primus motor i pårørende-arrangementerne gennem alle årene.

Psykiatriens katastrofeberedskab

På baggrund af mere end 15 års arbejde indenfor psykiatriens katastrofeberedskab, heraf en årrække som medlem af ledelsesgruppen, har jeg stor viden om og erfaring med krisereaktioner, traumer, sorg og belastningsreaktioner.

Privat praksis

Som privatpraktiserende psykolog har jeg arbejdet med mennesker med vidt forskellige problemområder og udfordringer. Aldersmæssigt har spredningen ligget fra 10 – ca. 80 år.

Jeg har stor erfaring med spiseforstyrrelser, sorg, traumer, kriser, belastningsreaktioner, stress , depressionen og angst samt med  ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Mange klienter har lidt af selvværdsproblematikker, mangelfuld evne til selvaccept, invaliderende perfektionisme, og mange har også oplevet, livskriser og sociale vanskeligheder, usikker identitet og haft problemer med at fastholde egne valg og prioriteringer.

Undervisningsopgaver

Jeg har gennem alle årene været engageret i at formidle faglig viden, både internt i mine ansættelsesforhold og eksternt. Blandt andet:

 • Kurser i AOF
 • Kurser i Dansk Lærerforening
 • Oplæg for behandlere og pårørende i forbindelse med katastrofer og kriser
 • Oplæg til forskellige faggrupper, egen faggruppe og pårørende.
 • Foredrag ved Folkeuniversitetet i Aarhus, Herning og Aalborg.
 • Foredrag i Kønsmuseet i Aarhus
 • Foredrag for psykologistuderende

Supervision for psykologer og personale

Supervisionsopgaver i forhold til:

Psykologistuderende

Psykolog-kolleger

Psykologer på vej til autorisation eller specialistgodkendelse

Ledere og medarbejdere indenfor psykiatriske og socialpædagogiske behandlingsinstitutioner 

Psykolog Karin Abel

Jeg har mange års erfaring inden for forskellige psykologfaglige områder i offentligt regi, og har sideløbende arbejdet som privatpraktiserende psykolog.

Følg med

logo-icon-psykolog-karin-abel