Psykolog Karin AbelPsykolog Karin Abel

Jeg er oprindelig uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen i 12 år.
En voksende interesse for bedre at kunne forstå og støtte de elever, der var præget af vanskelige livsvilkår, eller som havde særlige sårbarheder, førte til beslutning om at læse psykologi på Aarhus Universitet.

Det blev nogle lærerige og spændende år, både med studier og med arbejdsopgaver som underviser, terapeut og konsulent.
Siden 1994 har jeg arbejdet som psykolog, med børn, unge og voksne.

Psykolog baggrund

Jeg er uddannet psykolog, Cand.psych. fra Aarhus Universitet i 1994.

Videreuddannelse

  • Efter- og videreuddannelse indenfor forskellige former for kognitiv terapi
  • Efter- og videreuddannelse indenfor forskellige former for psykoterapeutisk terapi
  • Treårigt videreuddannelse-forløb i gruppeanalyse, herefter gruppeleder i psykiatrien.
  • Deltagelse i utallige relevante kurser indenfor forskellige psykologfaglige områder
  • Vedvarende supervision af individuelle terapeutiske forløb
  • Vedvarende supervision af gruppeterapi
  • Vedvarende supervision af supervisionsforløb

Ansættelser som psykolog

Jeg har mange års erfaring både som privatpraktiserende psykolog
og som psykolog indenfor børne- og ungdomsområderne samt voksenområdet.

  • 1994-97: ansættelse i PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning) med fokus på børn i vuggestuer, børnehaver og skoler.
  • 1997-2000: ansættelse på Langagerskolen, en specialskole for børn og unge med særlige vanskeligheder indenfor ADHD og autismespektret.
  • 2000-2016: arbejde indenfor psykiatrien på Aarhus Universitetshospital, både med unge og i de seneste år primært med voksne patienter.

Psykiatriens katastrofeberedskab

På baggrund af mere end 15 års arbejde indenfor psykiatriens katastrofeberedskab, heraf en årrække som medlem af ledelsesgruppen, har jeg stor viden om og erfaring med krisereaktioner, traumer, sorg og belastningsreaktioner.

Privat praksis som psykolog

Som privatpraktiserende psykolog har jeg arbejdet med mennesker med vidt forskellige problemområder og udfordringer. Aldersmæssigt er spredningen fra 10 til ca. 80 år.

Jeg har stor erfaring med patienter, som har lidt af depression, angst, selvskadende adfærd, OCD (“Obsessiv Compulsiv Disorder”), ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Mange patienter har lidt af selvværdsproblematikker, mangelfuld evne til selvaccept, invaliderende perfektionisme og sociale vanskeligheder og mange har også oplevet sorg, traumer, livskriser, sociale vanskeligheder, spiseforstyrrelser og været præget af stress-symptomer.

Pårørendearbejde

I alle ansættelsesforhold har jeg været engageret i samarbejde med pårørende, og i mine 16 år på Aarhus Universitetshospital har jeg været initiativtager til og primus motor i pårørende-arrangementer, bl.a. i Center for Spiseforstyrrelser.

Undervisningsopgaver

Jeg har gennem alle årene været engageret i at formidle faglig viden, både internt i mine ansættelsesforhold og eksternt. Blandt andet:

Supervision for psykologer og personale

Supervisionsopgaver i forhold til:

– psykologkolleger

– psykologer på vej til autorisation eller specialistgodkendelse

– ledere og medarbejdere indenfor psykiatriske og socialpædagogiske behandlingsinstitutioner

Artikler og Pjecer