PsykologbehandlingDansk Psykolog Forening, Psykolog Karin Abel

Psykiske lidelser og problemstillinger behandles primært ud fra en kognitiv eller en psykodynamisk forståelsesramme.
Undertiden vil delaspekter af begge teoretiske tilgange kunne anvendes ved bearbejdningen af forskellige aspekter af de psykiske vanskeligheder – måske sideløbende, måske i forlængelse af hinanden.
Behandlingen vil altid tage udgangspunkt i en vurdering af den enkeltes behov.

Første samtale

Behandlingsforløbet starter med en indledende samtale, hvor du har mulighed for at fortælle, hvad der er belastende for dig, og hvilke forventninger du har til et behandlingsforløb.
I den indledende samtale drøftes rammerne for samtalerne og afhængig af, hvilke problemstillinger du har, vil jeg tale med dig om hvilke metoder, vi sandsynligvis vil komme til at arbejde med i det psykoterapeutiske forløb.
Efter første samtale er det vigtigt, at du vurderer, om du har tillid til, at vi kan samarbejde, da det er af afgørende betydning for samarbejdet mellem os, at du føler dig tryg.
Det betyder, at du, først efter en tænkepause, skal beslutte dig for et evt. behandlingsforløb.

Mål med behandling

Psykologisk behandling handler om et samarbejde mellem en psykolog og en eller flere personer.
I fællesskab arbejdes der på, at den eller de personer, der har henvendt sig for at få hjælp til en problematik, opnår en mere nuanceret forståelse af sine vanskeligheder eller lidelse, og at der arbejdes på at skabe en konstruktiv ændring i måden at forholde sig til og handle på de oplevede problematikker.