logo-icon-psykolog-karin-abel

Psykolog Karin Abel

Psykologbehandling

Psykiske lidelser og problemstillinger behandles primært ud fra en kognitiv eller en psykodynamisk forståelsesramme.
Undertiden vil delaspekter af begge teoretiske tilgange kunne anvendes ved bearbejdningen af forskellige aspekter af de psykiske vanskeligheder – måske sideløbende, måske i forlængelse af hinanden.
Behandlingen vil altid tage udgangspunkt i en vurdering af den enkeltes behov.

Første samtale

Behandlingsforløbet starter med en indledende samtale, hvor du har mulighed for at fortælle, hvad der er belastende for dig, og hvilke forventninger du har til et behandlingsforløb.
I den indledende samtale drøftes rammerne for samtalerne og afhængig af, hvilke problemstillinger du har, vil jeg tale med dig om hvilke metoder, vi sandsynligvis vil komme til at arbejde med i det psykoterapeutiske forløb.
Efter første samtale er det vigtigt, at du vurderer, om du har tillid til, at vi kan samarbejde, da det er af afgørende betydning for samarbejdet mellem os, at du føler dig tryg.
Det betyder, at du, først efter en tænkepause, skal beslutte dig for et evt. behandlingsforløb.

Mål med behandling

Psykologisk behandling handler om et samarbejde mellem en psykolog og en eller flere personer.
I fællesskab arbejdes der på, at den eller de personer, der har henvendt sig for at få hjælp til en problematik, opnår en mere nuanceret forståelse af sine/deres vanskeligheder eller lidelse, og at der arbejdes på at skabe en konstruktiv ændring i måden at forholde sig til og handle på de oplevede problematikker.

Priser:

Priser ved fuld egenbetaling pr. 1. januar 2022

Ved terapi:

Individuel konsultation (60 min.)1.000,00 kr.
2- personers konsultation (90 min.)1.500,00 kr.
StuderendePris efter aftale

Tilskud fra "danmark"

Jeg samarbejder med sygeforsikringen “danmark”, der giver mulighed for støtte til samtaler.
Hvis du er medlem af gruppe 1, 2 eller 5, er der mulighed for, at du kan få tilskud fra “danmark”. Læs mere her
Sygesikringen ”danmark” yder tilskud både med og uden henvisning fra lægen.
Tilskuddet til psykologsamtaler er 200 kr. pr. konsultation, for visse lidelser. (Se sygeforsikring dk).
Tilskud gives herudover til personer under 18 år med psykiske lidelser, der ikke er omfattet af de kriterier, der giver adgang til støtte ved henvisning fra egen læge.
Det maksimale årlige tilskud fra “danmark” er for børn og unge på 2.400 kr. , og for voksne over 18 år på 7.200 kr.

Private tilskudordninger

Du kan være dækket af en eller forsikringer, der helt eller delvist dækker dine udgifter hos en psykolog.

Private sundhedsforsikringer

Måske har du selv tegnet en sundhedsforsikring eller du kan på din arbejdsplads være omfattet af en sundhedsforsikring der helt eller delvist dækker dine udgifter hos en psykolog. 

Forsikringsselskaber

Nogle forsikringsselskaber dækker særlige former for kriseterapi. 

Fagforeninger

Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser. 

Psykolog Karin Abel

Jeg har mange års erfaring inden for forskellige psykologfaglige områder i offentligt regi, og har sideløbende arbejdet som privatpraktiserende psykolog.

Følg med

logo-icon-psykolog-karin-abel