Supervision

Jeg tilbyder supervision til bl.a.

  •       Personale inden for social – og sundhedssektoren
  •       Personale på behandlingsinstitutioner
  •       Psykologer under autorisations- eller specialistuddannelse

Supervision foregår individuelt eller i gruppe efter behov

indgang til klinikken, Psykolog Karin Abel